img
Homeopatie
Psychoterapie
Integrativní masáže
Reiki
Pomoc s porodem a otěhotněním
Semináře & Kurzy
Blog
 

ikona

Afirmace a myšlení

ikona

Důležité jsou myšlenky a slova, která používáme a zapisujeme si je do vědomí i nevědomí. Naše přesvědčení tvoří myšlenkové modely.
Pokud si stěžujeme, potvrzujeme něco, co nechceme. Ale stane se to znovu, když na to myslíme a cítíme to a mluvíme o tom! Formujeme se dlouhodobými zvyky. Ale vše lze změnit. Co je spojeno se silnými city, vítězí. Volme veselé a dobré myšlenky a formulace, ať pomůžeme ke změně:
Témata podstatná v našem životě:


Zdraví:

Jsem vděčná za zdravé tělo.
Já sama ovládám své stravovací návyky.
Vodu mám ráda, čistí mé tělo i mysl.
Myšlením na příjemné a radostné věci se rychleji uzdravuji.
Šťastná mysl značí šťastné tělo.
Vím, jak léčit sebe i druhé.
Dech mě vyživuje a nese životem.

 

Odpouštění:

znamená osvobození, zbavení se negativity (lítosti, smutku, bolesti, strachu, viny, hněvu, zášti, pomsty..). Umožní odložení minulosti (která nad námi ztratí moc) a bytí v přítomnosti (netvoříme budoucnost z odpadků).Neseme odpovědnost za své pocity a reakce. Odpuštění osvobozuje od bolesti, vlastní vůlí se zbavím negativních energií. Vede k lásce k sobě i druhým. Jsme tím vnitřně silní, ne bezmocní.
Daruji si osvobození od minulosti, současnost je radostná.
Dostávám tolik podpory a pomoci, kolik potřebuji a o kterou si říkám.
Vše se dá vyřešit s láskou.
Jsem vyléčena, vše je v pořádku.
Chyby neexistují, jen zkušenosti a učení se.
Rozumím a soucítím.
Nechávám odcházet negativní minulé vzory a omezení.
Odpouštím sobě i druhým.
Miluji a příjímám všechny, včetně sebe, takové jací jsou.

 

Tvořivost:

Vše, co děláme, je tvorbou.
Opouštím svůj odpor bránící plnému vyjádření mé tvořivosti.
Se zdrojem své tvořivosti jsem spojena stále.
Myšlením skrze své láskyplné srdce tvořím snadno a s radostí.
Každý den udělám něco nového, něco jinak.
Mám dost času a možností tvořivě se vyjadřovat v oblasti, kterou si vyberu.
Má duchovní rodina mě podporuje v naplňování mých snů.
Mé tvůrčí projekty mi přinášejí veliké uspokojení.
Tvořím i zázraky.
Tvořivé vyjadřování se mě naplňuje energií.
Jsem tvořivá, jedinečná, báječná.
Má nadání a tvoření mi přináší potěšení.
Mé myšlení vytváří mé zkušenosti.
Každým dnem mohu být tvořivější.
Své nadání a schopnosti uplatňuji ve svém zaměstnání.
Meze mé tvořivosti, schopností a potenciálu jsou neomezené.
Cítím se spokojená, klídná a radostná ve všem, co dělám.
Svět oceňuje mé vlohy a talenty.
Jsem radostným a tvořivým vyjádřením života.
Má práce rozvíjí mé nejlepší schopnosti a potenciál.
Přijímám úspěšnou kariéru.
Vše, do čeho se pustím, se mi daří.
Mám neomezené možnosti pracovního růstu a úspěchu.
Ráda pobývám se svými kolegy a na pracovišti.

 

Blahobyt:

Pozor na utvrzování, že je to jen štěstím, dostávat dobré. A také – když si
bereme svévolně, život nám také vezme.
Požehnání a oboustranný prospěch provází veškeré mé interakce.
Pomáhám druhým i sobě k prosperitě.
Jsem vděčná za život v hojnosti a lásce.
Peníze jsou stavem mysli a v ní mám blahobyt, štěstí, lásku.
Přítok peněz ke mně stále roste, vše se mi daří.
Jsem magnet na peníze, prosperita naplňuje můj život.
Dovoluji si přijímat od života stále více dobra.
Za mou práci se mi dostává uznání a dobré odměny.
Peníze ke mně přicházejí očekávanými i překvapivými způsoby.
Mám spoustu možností výdělku.
Dělám to, co miluji a přijímám za to adekvátní odměnu.
S potěšením přijímám peníze, které od života dostávám a smysluplně s nimi nakládám.
Jsem otevřena neomezenému bohatství kolem nás.
Důvěřuji a má důvěra je štědře odměňována.
Život uspokojuje mé pozitivní potřeby v hojné míře.
Přitahuji si do svého života jen to dobré.
Radostně si užívám finanční jistotu, která patří do mého života.
Odevšad ke mně přichází dobro.

 

Jistota a klid namísto stresu:

Harmonie znamená mír se sebou. Zdroj strachů je potřeba
vyhledat v sobě.
Jsem svou vnitřní silou, tvořím klidný, láskyplný a naplněný život.
Nechávám ze svého života odejít všechen strach a pochyby.
Uvolňuji se, zbavuji se veškerého napětí.
Jsem šikovná a schopná a s čímkoliv si dokážu poradit.
Jsem spokojená se svou finanční situací.
Žiji v láskyplném prostředí doma i v práci.
Věřím si, jsem sebejistá a silná.
Každým nádechem a výdechem uvolňuji napětí ze svého těla.
Vzdávám se veškeré negativní energie, která se vyskytuje v mém těle a mysli.
Mám sílu zachovat klid tváří tvář změnám.
Vždy se mohu něco naučit a rostu s důvěrou.
Zbavuji se všech svých obav.
Pravidelná meditace mě uklidňuje a obohacuje.

 

Sebeúcta:

jako nesobecká sebeláska
Sobě do zrcadla: Miluji tě, děkuji ti, beru tě takovou jaká jsi.
Jsem hodna své vlastní lásky.
Stojím na vlastních nohou, přijímám a využívám svou sílu.
Jsem v bezpečí, když mluvím za sebe.
Mé reakce a myšlenky záleží jen na mně.
Hledím očima lásky, svět je dobrý.
Jsem milována a přijímána taková jaká jsem.
Vážím si sama sebe, hluboce se oceňuji.
Odložila jsem potřeby bojovat či trpět, zasluhuji si vše dobré.
Můj život je každým okamžikem krásnější.
Nepotřebuji nikomu nic dokazovat.
Jsem klidná, emoce jsou mojí volbou.
Život mě podporuje.
Problémy umím řešit.
Mé vědomí je plné láskyplných a radostných myšlenek, které se odehrávají v mých
prožitcích.
Žiji život, ve kterém jsem v bezpečí.
Přijímám ostatní takové, jací jsou.
Cítím se výborně, jsem vděčná za svůj život.
Každý okamžik života si vychutnávám.
S jistotou a lehce kráčím životem.
Přijímám a dávám různé dary, hlavním je bezpodmínečná láska.