img
Homeopatie
Psychoterapie
Integrativní masáže
Reiki
Pomoc s porodem a otěhotněním
Semináře & Kurzy
Blog
 

ikona

Homeopatie

ikona

Homeopatie zachází s informačně-energetickými oblastmi viditelné i neviditelné reality, ve které žijeme. Jedná se o přístup, kterým můžeme měnit sebe, lidi, zvířata, rostliny a nejrůznější další bytosti kolem nás. A dosáhnout přitom proměn vlastností a reakcí našeho tělesného, duševního a duchovního těla, proto mizí příznaky, kterým říkáme nemoci. Vychází se z principu, že když jsme „zaseklí“ v určitém stavu nebo situaci, můžeme to změnit až vnitřním (i nevědomým i vědomým) pochopením zákonitostí, které se přitom odehrávají, jejich přijetím a vlastní proměnou. Proces probíhá na všech úrovních (těla, emocí, mysli, duše, ducha), tudíž ho často nemusíme chápat a zaznamenat a všimneme si až viditelných změn a nových životních událostí, které pak už ani s homeopatikem nespojujeme.

Homeopatický lék podporuje obnovení vlastních životních sil působením na životní sílu organismu (dynamis), která je významným zdrojem naší energie a zdraví. Homeopatie zkoumá život bytostí v celé jeho šíři (prožívání, cítění, tělesné reakce, vztahy k sobě a okolí, talenty a vlohy, schopnosti). Při výběru pro konkrétního člověka ztělesňuje homeopatikum takové vlastnosti, které on vykazuje a na základě tohoto obrazu podobnosti zapadne klíč do zámku a dveře se otevřou a může dojít ke změnám, které žádáme. Ať už to jsou akutní, chronické, fyzické či dědičné příznaky, alergie, poruchy imunity, úrazy, operace, poruchy plodnosti, psychické potíže-např. nespavost, deprese, úzkosti, strachy, anorexie, bulimie, konflikty osobnosti v sebepřijetí, sebevědomí, vztazích s rodinou, prací, světem až po nejtěžší duševní a duchovní krize.

          Představme si příklad: Jdu cestou zimní krajinou, všude sníh a led, vítr, tma. Ptám se: „Je to má cesta? Kde je můj cíl? Jak se dostanu tam, kam chci?“ Nevím a bloudím, třeba se i zastavím, ztratím, můžu zmrznout. Pak dostanu informaci (v podobě homeopatika) a najednou se mi otevřou možnosti, jak se dostat dál, otevřou se cesty ke zdroji energie (najdu i síly i dřevo, vodu i potravu), zostří se smysly, probudí intuice, jež mi spolu s rozumem (vylezu na strom, odkud dohlédnu dál) povedou. Po cestě jsou možná další překážky a křižovatky, můžu použít i další informační substance. Žiju, měním se a je mi stále lépe a radostněji, mám více sil, optimismu a realizuji své možnosti.

          Z homeopatie vytěží „materialista“, šaman i mystik, lékař i básník. Některé principy informačně-energetického ovlivňování realit lze studovat v různých pracech moderních fyziků a jiných přírodovědců (Heisenbergův princip neurčitosti, de Broglieho princip duality, Bohrův komplementárnosti a korespondence, superpoziční princip, princip všudypřítomnosti, dvousměrný tok času, paralelní vesmíry, desítky dimenzí skutečnosti, Poincarrého návrat či objektivita přírody určovaná naší subjektivitou, teorie fraktálů atd.).