img
Homeopatie
Reiki
Aroma-masáže
Reflexologie
Body-mind masáže
Pomoc s porodem a otěhotněním
Semináře
Články
Myšlenky, básně

Partner:

 

ikona

O štěstí a našich pokladech

ikona

MAZEL znamená v hebrejštině osud, překládá se i jako štěstí
(bisal mazl=trocha štěstí).A osud v Talmudu znamená, že "vše je
v rukou Božích,kromě naší úcty k němu". To, co se nedá předpovědět,
je víra. A v této malé mezeře, ve které se můžeme rozhodnout,
zda budeme Boha ctít, či ne, se setkáme se všemi překvapeními
a všemi "náhodami" vesmíru. Právě v tomto fyzickém světě, kde
bojujeme onen boj mezi vírou a nevírou. On je tím místem, kde je
naše víra zkoušena.(dodávám - a my jsme součástí Boha!...).
Hmota může narušit víru, je však zároveň jediným rozměrem,
kde se víra může objevit. Když jdeme za objektivní smysl a logiku,
kterou nám nabízí fyzický svět, vytváříme suroviny, ze kterých
pak budujeme svou víru. My, lidé, žijeme ve fyzickém světě, ve
kterém máme přístup k rozhodování a svobodné vůli. A tato dimenze
nám nabízí dostatek síly k činění rozhodnutí, až do té míry,
že dokážeme rozeznat a ctít systém, který leží pod ním. Anebo také ne.

 

To je oč tu běží. Štěstí je prostě jakýsi druh ilustrace,
která vzniká, když se život a tento fyzický svět setkají. Být
v pravou chvíli na pravém místě je v této dimenzi skutečnou možností.
Avšak mazel je malý zázrak, jiskra mnohem většího Zázraku, kterým
jsme obklopeni a který občas dokážeme vyvolat. Je to, když přeměníme
" poklad" (sgulla)v "pravé místo pravý čas". ...Je dobré mít trochu
štěstí a někdy je vědomí, že se na něj můžeme spolehnout,
vlastně dar. Ale přílišné plýtvání je znervózňující (může
znamenat, že jsme na kole úspěchu nahoře a čeká nás tedy pád...).
Proto, když upadne talíř a rozbije se, řekneme: Mazel tov!(hodně
štěstí). Jinak: Je dobře, že jsi nepoužil svoje štěstí na to,
abys uchránil ten talíř. To by bylo plýtvání.
Rabíni evokují často štěstí k doplnění něčeho, co se musí
stát, aby se to stalo bezodkladně a bez velkého vzruchu. Mazel je,
když nějaká potřeba opustí tuto dimenzi a jde do jiných světů
hledat živobytí. Ve chvíli, kdy se vrátí, objeví se jako zázrakem.
Štěstí je zhmotněním našeho živobytí, přecházejícího z jiných
světů do světa materiálního. Tyto zážitky nás překvapují,
protože jim nerozumíme. Potřeba přechází do jiného světa způsobem,
který nedokážeme sledovat (..učíme se to..:-), a navrací se uspokojena.
Tato diskontinuita příčiny se projevuje jako štěstí.
Jak mít štěstí, když jej potřebujeme? I zavolat, využívat své
poklady.

 

Příběh (Je i o snech :-):
Rabín Jicak žil v Krakově a byl velmi chudý. Po tři celé noci se
mu zdálo o pokladu, schovaném pod mostem v Praze. Jel do Prahy a zjistil,
že je most hlídán královskými vojáky. Čekal dlouho, až se ho
kapitán zeptal, co chce. "Tak ty tomu snu věříš?" zasmál se kapitán.
" Kdybych já věřil ve sny, pak bych jel do dalekého města Krakova
a vyhledal rabína, myslím Jicaka, protože se mi zdálo, že má poklad
zakopaný pod postelí." Rabín poděkoval, vrátil se domů a našel
poklad.

 

Naše poklady jsou v našich domovech, až pod postelemi - pohřbeny
hluboko v naší podstatě. Jsme-li moudří, spoléháme na štěstí
přicházející zevnitř. Vytáhnem poklad z pod postele, otevřeme
okno a měníme oběživo z jedné dimenze do druhé. A jako zázrakem
se objeví bisal mazl, špetka štěstí. Ale také je důležité,
že štěstí může nést ovoce, pokud vyrovnává nedostatek, je plýtváním,
pokud přináší nadbytek. Hromadění znamená"výdaje za uskladnění,
možnost zkazení zboží a štěstí je jako oběživo, vždycky je
dobré mít malý cirkulující kapitálek... Je lepší ponechat štěstí
v proměnném stavu než je povolat, aby pomohlo zaplatit dluhy, které
by měly být vyrovnány ve své vlastní, materiální dimenzi. Ve
štěstí existuje velký zisk, v postřehu. Pomáhá nám všímat
si existence těchto paralelních světů bohatství. Velkým kladem
je, že nás štěstí překvapuje. A potřebujeme být překvapováni,
abychom jiným světům otevřeli svá srdce.

 

Boží rady Mojžíšovi, jak se má chovat, až bude žádat o propuštění
svého lidu z egyptského zajetí: " Až tě faraon osloví a řekne:"Ukaž
sám sobě znamení, "pak mu řekni:"Hoď na zem svou hůl a bude z
ní had."... Aby vyzkoušel Mojžíšovu skutečnou moc, přeje si faraon
znát, zda ukáže udělat zázrak, který by překvapil i jeho samotného.
Když kouzelník předvádí svá kouzla, není lepšího důkazu moci,
než když překvapí sám sebe. A to je pravý zisk, který nám poskytuje
štěstí. Když sebe překvapíme, pobídne nás to, abychom odkrývali
své vlastní poklady. ("Kéž používáte svého bohatství..")Ovšem
v tomto použití, investicích, není nikdy opatrnosti nazbyt....

 

Tolik kapitola z Kabaly peněz.