img
Homeopatie
Psychoterapie
Integrativní masáže
Reiki
Pomoc s porodem a otěhotněním
Semináře & Kurzy
Blog
 

ikona

O štěstí a našich pokladech

ikona

MAZEL znamená v hebrejštině osud, překládá se i jako štěstí (bisal mazl=trocha štěstí). A osud v Talmudu znamená, že "vše je v rukou Božích,kromě naší úcty k němu". To, co se nedá předpovědět, je víra. A v této malé mezeře, ve které se můžeme rozhodnout, zda budeme Boha ctít, či ne, se setkáme se všemi překvapeními a všemi "náhodami" vesmíru. Právě v tomto fyzickém světě, kde bojujeme onen boj mezi vírou a nevírou. On je tím místem, kde je naše víra zkoušena.(dodávám - a my jsme součástí Boha!...).
Hmota může narušit víru, je však zároveň jediným rozměrem, kde se víra může objevit. Když jdeme za objektivní smysl a logiku, kterou nám nabízí fyzický svět, vytváříme suroviny, ze kterých pak budujeme svou víru. My, lidé, žijeme ve fyzickém světě, ve kterém máme přístup k rozhodování a svobodné vůli. A tato dimenze nám nabízí dostatek síly k činění rozhodnutí, až do té míry, že dokážeme rozeznat a ctít systém, který leží pod ním. Anebo také ne.

 

To je oč tu běží. Štěstí je prostě jakýsi druh ilustrace, která vzniká, když se život a tento fyzický svět setkají. Být v pravou chvíli na pravém místě je v této dimenzi skutečnou možností. Avšak mazel je malý zázrak, jiskra mnohem většího Zázraku, kterým jsme obklopeni a který občas dokážeme vyvolat. Je to, když přeměníme " poklad" (sgulla)v "pravé místo pravý čas". ...Je dobré mít trochu štěstí a někdy je vědomí, že se na něj můžeme spolehnout, vlastně dar. Ale přílišné plýtvání je znervózňující (může znamenat, že jsme na kole úspěchu nahoře a čeká nás tedy pád...).

Proto, když upadne talíř a rozbije se, řekneme: Mazel tov! (hodně štěstí). Jinak: Je dobře, že jsi nepoužil svoje štěstí na to, abys uchránil ten talíř. To by bylo plýtvání. Rabíni evokují často štěstí k doplnění něčeho, co se musí stát, aby se to stalo bezodkladně a bez velkého vzruchu. Mazel je, když nějaká potřeba opustí tuto dimenzi a jde do jiných světů hledat živobytí. Ve chvíli, kdy se vrátí, objeví se jako zázrakem.

Štěstí je zhmotněním našeho živobytí, přecházejícího z jiných světů do světa materiálního. Tyto zážitky nás překvapují, protože jim nerozumíme. Potřeba přechází do jiného světa způsobem, který nedokážeme sledovat (..učíme se to..:-), a navrací se uspokojena. Tato diskontinuita příčiny se projevuje jako štěstí. Jak mít štěstí, když jej potřebujeme? I zavolat, využívat své poklady.

 

Příběh (Je i o snech :-):

Rabín Jicak žil v Krakově a byl velmi chudý. Po tři celé noci se mu zdálo o pokladu, schovaném pod mostem v Praze. Jel do Prahy a zjistil, že je most hlídán královskými vojáky. Čekal dlouho, až se ho kapitán zeptal, co chce. "Tak ty tomu snu věříš?" zasmál se kapitán. " Kdybych já věřil ve sny, pak bych jel do dalekého města Krakova a vyhledal rabína, myslím Jicaka, protože se mi zdálo, že má poklad
zakopaný pod postelí." Rabín poděkoval, vrátil se domů a našel poklad.

 

Naše poklady jsou v našich domovech, až pod postelemi - pohřbeny hluboko v naší podstatě. Jsme-li moudří, spoléháme na štěstí přicházející zevnitř. Vytáhnem poklad z pod postele, otevřeme okno a měníme oběživo z jedné dimenze do druhé. A jako zázrakem se objeví bisal mazl, špetka štěstí. Ale také je důležité, že štěstí může nést ovoce, pokud vyrovnává nedostatek, je plýtváním, pokud přináší nadbytek. Hromadění znamená"výdaje za uskladnění, možnost zkazení zboží a štěstí je jako oběživo, vždycky je dobré mít malý cirkulující kapitálek... Je lepší ponechat štěstí v proměnném stavu než je povolat, aby pomohlo zaplatit dluhy, které by měly být vyrovnány ve své vlastní, materiální dimenzi. Ve štěstí existuje velký zisk, v postřehu. Pomáhá nám všímat si existence těchto paralelních světů ohatství. Velkým kladem je, že nás štěstí překvapuje. A potřebujeme být překvapováni, abychom jiným světům otevřeli svá srdce.

 

Boží rady Mojžíšovi, jak se má chovat, až bude žádat o propuštění svého lidu z egyptského zajetí: " Až tě faraon osloví a řekne:"Ukaž sám sobě znamení, "pak mu řekni:"Hoď na zem svou hůl a bude z ní had."... Aby vyzkoušel Mojžíšovu skutečnou moc, přeje si faraon znát, zda ukáže udělat zázrak, který by překvapil i jeho samotného. Když kouzelník předvádí svá kouzla, není lepšího důkazu moci, než když překvapí sám sebe. A to je pravý zisk, který nám poskytuje štěstí. Když sebe překvapíme, pobídne nás to, abychom odkrývali své vlastní poklady. ("Kéž používáte svého bohatství..") Ovšem v tomto použití, investicích, není nikdy opatrnosti nazbyt....

 

Tolik kapitola z Kabaly peněz.