img
Homeopatie
Psychoterapie
Integrativní masáže
Reiki
Pomoc s porodem a otěhotněním
Semináře & Kurzy
Blog
 

ikona

Psychoterapie

ikona

Psychoterapie: pro jednotlivce, páry, rodinu:

  • empatický rozhovor – naslouchání a podněty
  • psychosomatika, imunita, láska a odpuštění
  • hloubkové meditace-imaginace-vizualizace
  • transakční analýza
  • práce s tělem – vycházející z kontaktu i bioenergetiky
  • dramaterapie (hlas, dialogické jednání, hraní rolí, alter ega, vyprávění, psaní, arteterapie, práce s loutkou, improvizace, psychodrama)

 

Psychoterapie otevírá klientovi cesty k lepšímu navázání kontaktu se sebou, porozumění sobě, tomu, co nám život chce říci a co si přeje naše duše. Pomáhá přesunovat různá traumata do vědomí a zpracovat je.

 


Rosteme uvědomováním si svých podosobností, egostavů a spojení s duší a s tvorbou její celistvosti.
Divadlo už od věků zobrazuje život, protože ten je jedním velkým dramatem, ve kterém vše a všichni mají své úlohy, jejichž naplňováním a prožíváním se učí o sobě a světě. Jsme součástí „božské komedie“. Probuzením se a uvědoměním si her i scénářů, které vytváříme, máme šanci je uchopit a změnit a žít jiné. Nosíme masky, střídáme je a před oponou i za oponou se odehrávají různé tragédie i komedie. V každém z nás probíhají hry, různé vnitřní postavy našeho já je hrají stejně jako je rozehráváme v interakcích s ostatními lidmi. A vznikají konflikty, krize, patové situace i nebezpečné přestřelky. Záleží na tom, jak se chováme a jaký je kontext naší existence (radost či potěšení ze života či zničení sebe i druhých, láska či deprese, rozumování či vznášení se v oblacích...). Člověk má možnost uvědomění si a změny svých příběhů a rolí. Máme dar uvědomovat si své postoje, hry a scénáře a můžeme měnit situace i role a proměňovat krize ve vítězství. V terapii roste uvědomění si vlastní vůle a schopnosti měnit postavy i obsazení. Učíme se být více intimní ve vztahu se sebou i s druhými, komunikovat emoce, myšlenky, verbálně i neverbálně, vztahovat se svobodně a přirozeně ke světu. Zkoumáme naše role a jaké jsou za nimi nálady, jak je projevujeme svým chováním a jak se pohybujeme ve vztazích. Lépe se zorientujeme v zacházení se sebou i s druhými a můžeme tvořit uspokojivější vnitřní i vnější kontakty.

 

Vyjadřováním a projevováním pocitů, emocí, vášní zkoumáme vlastní originalitu a prožíváme síly, které hýbou námi i světem. Učíme se „být“ a uvědomovat si cíle, hodnoty, smysl našich životů. Také se prohlubuje a rozvíjí jiné schopnosti – empatie, intuice, umění naslouchat a mluvit srdcem, tělem i myslí. Získává se schopnost rychleji a účinněji reagovat na naléhavost volání různých potřeb (biologických, vztahových, společenských, duchovních..).Důležité je poznat, jak se cítíme v našich rolích, můžeme je pak proměnit a hrát jiné a jinak. Jako „moudrý blázen“ máme pocit svobody, radosti a nevinnosti, osvobozený od rigidních vzorců chování vzniklých z opakování rolí. Osvobozením svázaných osobností pochopíme hry ega a můžeme si spokojeněji a s nadhledem hrát a prožívat bez upadání do „nevědomého spánku“. Jakou představu o sobě uskutečňujeme? Jaký život vytváříme? Jak myslíme? Jak jednáme? Na koho si hrajeme? A naplňuje nás to? Psychoterapie směřuje k žití naplno, schopnosti být autentický, vnímavý k sobě i druhým a umět přitom svobodně vyjadřovat různé tváře tvořící náš charakter.


V regresně-imaginativní terapii se zachází s naší celou bytostí (tělem, duší, duchem). Při hlubokém ponoření do bytostného já se vyjevují a prožívají příběhy, situace, obrazy, emoce, různé naše vnitřní postavy. Rozvíjí se sebepoznání, sebepřijetí, sebedůvěra, uvolňují se zablokované city a emoce. Prostřednictvím emocionálního prožití a přijetí našich stínových postav můžeme vědoměji pochopit svou individualitu, najít svou úlohu v životě, poznat opakující se problémy a témata a učit se s nimu zacházet. Získáme zpět ztracenou rovnováhu, vnitřní sílu a řešíme snadněji osobní, pracovní a vztahové problémy naší životní cesty. V hlubokém uvolnění se vracíme k nezpracovaným tématům, zážitkům, a to i těm, které jsou v normálním stavu našemu vědomí nedostupné (ranné dětství, porod, jiné životy) a uvolňujeme jejich emocionální náboj. Osvobozujeme tak své city, emoce, zbavujeme se úzkostí, neuróz, strachů, bolestí a integrujeme uvolněné a pochopené prožitky a poznání do svého vědomí. Přijímáme zpět části svého „já“ a získáváme novou životní energii uvolněnou procesem. Rozvíjí se i naše tvůrčí představivost, intuice, inspirace.