img
Homeopatie
Reiki
Aroma-masáže
Reflexologie
Body-mind masáže
Pomoc s porodem a otěhotněním
Semináře
Články
Myšlenky, básně

Partner:

 

ikona

Reiki

ikona

Jakožto mistr reiki provádím individuální sezení i zasvěcení.

 

V reiki se pracuje s čakrami, kameny, elementy a pomocníky z různých světů (šamanský přístup). Lze čistit a posilovat sebe, druhé, situace, místa, prostory, minulost, současnost i budoucnost. Používají se různé techniky: přikládání rukou, komunikace a posilování na dálku, intuitivní kresba, meditace, imaginace a regrese. V dračí reiki se pracuje s dalšími symboly a energiemi.

Reiki je učení staré více jak lidstvo samo. Jeho podstatou je využívání univerzální energie životní síly. V rámci cesty k osvícení pracuje se symboly, které se v reiki používají, tibetský mahájánový buddhismus. Reiki se na rozdíl od něho (kde je "vyléčením" až samotné osvícení) používá jako léčebný systém ihned, a to na nejrůznější potíže. Ovšem na cestě stejně dojde k rozvoji sebeuvědomění různých složek naší bytosti a poznávání duchovních zákonů. Rosteme a učíme se v oblasti tělesné, citové, mentální, intuitivní atd. V reiki každý pracuje dle svých možností a zkušeností (i učitelé...). Základem je rozvíjení všech hlavních čaker, s důrazem na srdce (čakra anaháta) a 3.oko (čakra ádžňa), abychom zasahovali do životů s moudrostí a empatií. Reiki je zabudováno do genetického kódu člověka jako jeho přirozená schopnost a právo. Ve spolupráci s buddhistickým přístupem pracuji v reiki s rozvojem možností a schopností na úrovni tělesného, emocionálního, myšlenkového, karmického léčení, které nás vedou opravdu na cestu k osvícení. Spojujeme se s našimi zdroji, podstatou, ostatními lidmi i bytostmi a celým vesmírem. Využívá se různých technik - meditace, joga, vizualizace, přikládání rukou, posílání energie lásky a myšlenek na dálku, chi kung, šamanská cvičení spojující nás s přírodou. Pro postup na cestě individuálního růstu i na cestě léčitele se využívají tzv. zasvěcení. Což jsou důkladná otevření a pročištění energetických kanálů našich jemněhmotných těl, jež umožní přijímání více energie ke svému růstu a léčení sebe i druhých a účinnější napojení na zdroj energie - ki. Aktivuje se a rozvíjí možnosti, které v nás jsou, potřebují jen "probudit", zapojit funkčně do našeho energetického systému těla - duše - ducha.

          Symbolika draka patří k nejsilnějším v lidské mytologii. Z pozitivní stránky se zdůrazňuje jeho veliká síla, moudrost, ochrana a schopnost přinášet štěstí. Jsou tu ovšem i negativní možnosti využití obrovské dračí energie (známe všichni z pohádek…). Dračí energie jsou spojovány s významným vlivem na toky elementárních energií. Což odpovídá charakteristice draka jako bytosti velice silně spojené s mocným světem astrálních (emocionálních) sil. Proto prací s jejich symbolikou a napojením na tento svět lze velmi účinně zacházet s vesmírnou energií. V případě léčení a duchovního růstu lze propojením „dračích uzlů“ energetického obalu fyzického těla dosáhnout rychlých a výrazných změn. Proces čištění a otevírání energií a jejich propojování s fyzickým tělem má několik stupňů. Na každém dochází k řešení témat na úrovni fyzické, duševní, mentální i duchovní. Pokaždé se můžeme setkat s různými projevy změn, očisty a posílení. Na fyzické rovině – bolesti, připomenutí starých zranění, nemocí, příliv síly, výkonnosti. Na rovině emocí a citů např. léčení depresí, vyladění schopnosti, jak zacházet se svými náladami a emocemi, přijetí celého spektra příjemných i nepříjemných prožitků. Na rovině mentální se např. prohlubuje umění meditace a pochopení myšlenkových procesů a jejich vlivu na ostatní roviny. Na rovině duchovní se např. učí tvoření smysluplné existence, porozumění duchovním principům, které ovlivňují každého, ale i celý svět.

          Při regresi se zachází s naší celou bytostí (tělem, duší, duchem). Při hlubokém ponoření do bytostného já se vyjevují a prožívají příběhy, situace, obrazy, emoce, různé naše vnitřní postavy. Rozvíjí se sebepoznání, sebepřijetí, sebedůvěra, uvolňují se zablokované city a emoce. Prostřednictvím emocionálního prožití a přijetí našich stínových postav můžeme vědoměji pochopit svou individualitu, najít svou úlohu v životě, poznat opakující se problémy a témata a učit se s nimu zacházet. Získáme zpět ztracenou rovnováhu, vnitřní sílu a řešíme snadněji osobní, pracovní a vztahové problémy naší životní cesty. V hlubokém uvolnění se vracíme k nezpracovaným tématům, zážitkům, a to i těm, které jsou v normálním stavu našemu vědomí nedostupné. (ranné dětství, porod, jiné životy) a uvolňujeme jejich emocionální náboj. Osvobozujeme tak své city, emoce, zbavujeme se úzkostí, neuróz, strachů, bolestí a integrujeme uvolněné a pochopené prožitky a poznání do svého vědomí. Přijímáme zpět části svého „já“ a získáváme novou životní energii uvolněnou procesem. Rozvíjí se i naše tvůrčí představivost, intuice, inspirace.