img
Homeopatie
Psychoterapie
Integrativní masáže
Reiki
Pomoc s porodem a otěhotněním
Semináře & Kurzy
Blog
 

ikona

Zdraví díky odkyselení a vyloučení škodlivin

ikona

výtah z knihy – Peter Jentschura, Josef Lohkamper

 

Na začátek poznatek z historie: fáze, kdy dochází k vysoké nemocnosti obyvatelstva se vyskytují
v závěrečných epochách velkých kultur, které jsou ovlivněny materiálním bohatstvím. Tyto kultury pak zakrní v „civilizace“. A objevují se „velcí“ lékaři (Hippokrates, Galén, Virchow). Před jedovatými kyselinami (špatnými šťávami) varoval právě už Hippokrates. Američtí Indiáni měli jednoho „lékaře“ na několik tisíc příslušníků kmene. Dnes potřebuje 1 lékaře asi 275 obyvatel tzv. Západní hodnotové společnosti. Cesta „pokroku“ naší civilizace technického a průmyslového rozvoje neprochází „rájem“ bohatství, komfortu a zdraví, ale stále hektičtější práce, existenčními obavami, vyčerpáním, nemocemi a válkami. A vývoj lidského jedince prochází více stádii: hlouposti, drzosti, slabosti, požitkářství, opotřebení, nemocí ke smrti namísto stádií: slušnosti, rozumnosti, krásy, inteligence, síly, chytrosti, moudrosti ke klidné smrti ve zdraví a vysokém věku. V rámci života požíváme místo energeticky bohatých potravin potraviny bez energie, jedovaté tělové přípravky (fluor...), pochutiny budující návyk, léky, po nichž lze onemocnět.
Základní funkce látkové výměny člověka (jakož i jinde v přírodě) musejí být v rovnováze. Patří k nim správné hospodaření s vodou, elektrolyty, kyselinami, zásadami. Člověkem proudí ve střídajícím se rytmu kyseliny a zásady. S ph hodnotou krve 7,35 – 7,45 jsme zásadité bytosti. Když se podíváme do přírody najdeme velký problém v překyselení zelených a obdělávaných ploch. V jezerech s ph 5 umírají ryby...Správný poměr mezi kyselinami a zásadami řídí dýchání, krevní oběh, trávení, vylučování, obranyschopnost, tvorbu hormonů aj. (ph = potentia hydrogenii aneb síla vodíku, tedy znamená kolik elektricky kladně nabitých molekul kyseliny či záporně nabitých molekul zásady obsahuje roztok, krev, moč...). Číslo 7 představuje stejný počet vodíkových kladných iontů a záporných hydroxylových iontů. Jako novorozenci se rodíme ze zásadité plodové vody s ph nad 8! ( I když v dnešní době bohužel v naší civilizaci ph často klesá na 7). Životní síla a zdraví člověka jsou na straně zásady, ovlivněné minerály a stopovými prvky. Protože vychýlení ph naší krve nás může usmrtit, má látková výměna člověka různé tlumící systémy, tzv.pufry. Funguje hemoglobin (červené krevní barvivo), ledviny jsou hlavním orgánem vylučujícím přebytečné kyseliny, plíce regulují podíl kyslíku a kyseliny uhličité v organismu, také játra (biochemická továrna) jsou důležitý orgán v regulaci acidobazické (kyselin-zásad) rovnováhy. Pokud přes tyto různé regulace dochází k zadržování kyselin, tyto mohou být po neutralizaci pomocí minerálních látek „meziukládány“ jako škodliviny v našem vazivu a jinde. Nejvíce může být postiženo srdce, orgán z nejdůležitějších. Při vysoké výměně energie v pracujícím srdci se hromadí hodně kyseliny mléčné a uhličité a jestliže v krvi je už objem těchto kyselin překročen, městnají se přímo v srdečním svalu a výsledkem z nejhorších je infarkt. Tělo tak může potkat mozková mrtvice, nekrózy nohy, cévní onemocnění...Jedním z tlumičů kyselin je také natriumkarbonát, který se tvoří v žaludku z kyseliny uhličité, kuchyňské soli a vody. (Vzniká i kyselina solná, o které se více hovoří). Zásaditým natriumbikarbonátem – jedlou sodou – lze pomoci v akutních i chronických případech při překyselení.
V případě chronických onemocnění dochází k narušování procesů probíhajících v krvi mezi ledvinami a vazivem. Zjevná je značná interakce mezi organismem a nabídkou vody a potravy. Potrava je dodavatelem nejen energie a životně důležitých látek, ale také iontů vodíku. Léky nejsou náhradou za správně zvolenou stravu, působí na organismus zpravidla kysele. Voda je nejdůležitější tekutinou pro tělesné látky, které jsou schopny vzájemné přeměny pouze v podobě roztoku. Proto je v případě procesů látkové přeměny třeba předpokládat závislost průběhu reakce na hodnotě ph.
Dúležitá je rovnováha mezi kyselinami a zásadami.Například sliny v ústech jsou slabě kyselé až neutrální, žaludeční šťávy jsou kyselé, žluč a pankreatické šťávy jsou zásadité a v tlustém střevě se mění prostředí do neutrality.
Určitým barometrem našeho zdraví jsou vlasy. Ztrácíme je spolu s minerály vlasového podloží, které se použijí k neutralizaci kyselin prostřednictvím tvorby solí.

Vzájemné působení kyselin, zásad, vody a elktrolytů je rozhodující pro látkovou výměnu a činnost buněk. Na ph hodnotě jsou závislé enzymy i hormony.
Mezi základní regulace našeho vnitřního prostředí patří:
Řízení hospodaření s kyselinami a zásadami: Z krve jsou vylučovány škodliviny (dusíkaté z odbouraných bílkovin, močovina, kyselina močová, kyseliny ze střeva vznikající při kvašení a hnití, dále cizí jedovaté substance vzniklé z procesu látkové výměny, z potravy, léků..).
Řízení hospodaření s vodou: Voda tvoří asi 60% obsahu těla dospělého. Rozpouští, transportuje živiny, pomáhá při látkové výměně, vylučování. Měli bychom vypít jen čisté (spíše měkké) vody kol 1,5 l denně.
Řízení hospodaření s minerálními látkami (elektrolyty): Minerály (v podobě kladných a záporných iontů) v tělesných tekutinách umožňují přenášení elektrických proudů. Zdravé tělesné tekutiny mají přesný a konstantní obsah elektrolytů. Tyto kovy jsou používány i spotřebovány při neutralizaci nadbytku kyselin, což vede k rychlejšímu stárnutí. Regulace elektrolytů je úzce spojena s hospodařením s kyselinami a zásadami. Lékaři se například zabývali infarkty (anginou pectoris), mozkovou mrtvicí a acidózami (zvýšená kyselost). Krev z kapilár protékající kyselými tkáněmi je okyselována. A erytrocyty (červené krvinky) tuhnou a pak tvrdnou. Při ph 6,5 – 6,4 ztrácejí schopnost měnit tvar a chytají se na stěny kapilár až je ucpou. A také se snižuje jejich schopnost přenášet kyslík a trpíme dechovou nedostatečností.
Jak stárneme, je látková výměna stále kyselejší. A také ubývají zásoby minerálních látek. Kojenec má hodnotu ph moči 8 (8,5)! Vůči kyselinám je stále citlivější také stárnoucí mozek. Vyváženému ph krve 7,35 odpovídá ph ranní moči asi 6-6,7 a k tomu bychom měli směřovat odkyselováním a remineralizováním. Kyselost podporují masa, sýry, sladkosti, limponády, stres (přehnané rozčilování, námaha, hluk...). Zásadotvorně reagují zelenina, brambory, na slunci uzrálé ovoce,klíčky, koření, bylinné čaje (nejvíce zásadotvorné jsou ty hořké – pelyněk, řebříček, zeměžluč). Kyseliny se skládají z vodíku a tzv.kyselinového zůstatku (sloučeniny kyslíku s nekovy fosforu, síry, uhlíku, chlóru, fluoru či i bez kyslíku). Prvky jako sodík, draslík, vápník, hořčík aj. mohou nahradit vodík kyseliny a vytvořit s kyselinovým zůstatkem sloučeniny – sole, které tvoří usazeniny. Zásady se tvoří náhradou vodíku ve vodě prvky jako jsou zemní kovy a alkalické kovy a obsahují tzv.hydroxylovou skupinu (OH). Zásady a kyseliny se za vzniku tepla slučují ve vodu, která nereaguje zásaditě ani kysele a v sůl (tzv. neutralizace). V organismu přispívají kyseliny spalováním k získávání energie. V těle by měla být mezi kyselinami a zásadami dynamická rovnováha. Při zdravé látkové výměně vznikají hlavně kyselé produkty (močovinové z odbourávání proteinů, oxid uhličitý při odbourávání tuků a cukrů, kyselina mléčná ze svalové kontrakce...). Zdravé tělo vylučuje přebytečné kyseliny ledvinami a plícemi i kůží. Čím více se do krve dostane kyselin, více zásadotvorných součástí minerálních látek bude odbouráno při tvorbě solí (mezi prvními vápník z tkání, kostí, vlasů). Spotřebují-li se rezervy minerálů, dříve než dojde k narušení substance kostí, odsunou se haldy škodlivin do méně důležitých oblastí těla (hlubší vazivové či tukové tkáně). Tělo se pak pokouší odpad spálit horečkou (proto je dobré nechat proces proběhnout, bez okamžitého nasazování antibiotik, které oslabuje obranyschopnost organismu. Nespálením může docházet k zapouzdřování kyselých hald odpadních produktů, jedovaté látky dále oslabují obranyschopnost těla, jsme vyčerpaní a při sebemenší zátěži se obranný systém organismu zhroutí a nastávají masivní infekce. Uměle navozenou horečku používá klasická medicína při rozpouštění nádorových buněk, zároveň však bojuje proti tomuto ozdravnému procesu v řadě případů. Léky a faktor stresu „cítit se dobře“ ještě více okyselují tělesné tekutiny. Zdravé buňky trpí nedostatkem živin a kyslíku a životní energie ochabuje. Pokud jsou kyselinami ze špatného stravování, stresu, jedů z prostředí oslabeny ledviny, začne větší zadržování kyselých tělesných šťáv v lymfatickém (mízním) řečišti. Tělo začne hromadit vodu (otoky) a zadržuje i další vodu k ředění jedovatých látek. Může dojít i k otoku mízních uzlin. S acidózou se množí i plísně (hlavně Candida albicans), které svými metabolity dále poškozují jaterní, mozkové a jiné buňky. Objevují se také hemeroidy.


A tak lesy trpí kyselými dešti a my kyselými tělesnými štávami. Denaturovanou civilizovanou stravou dodáváme tělu 80-90% kyselinotvorné potravy a nápojů. Vše obohacené cukrem a umělými sladidly působí kysele. Kyselinotvorné je maso, ryby, vejce, rozehřáté tuky, výrobky z kysaného mléka, sýry, těstoviny, pečivo. Nadbytek tuku tělo nedokáže spálit a tím je také hromaděna kyselina octová a její soli, nadměrnými bílkovinami se hromadí kyselina močová a její soli. Kyseliny mají močopudný účinek a ledviny proto vylučují příliš vody, se kterou jsou vyplavovány i zásadotvorné látky. Minerály jsou ovšem důležité pro tvorbu buněk a neutralizaci kyselin! Překyselené a škodlivinami zanesené buňky nefungují jak mají. Acidóza (překyselení) se projevuje usazeninami krystalizovaných kyselin v cévách, svalech, kloubech, vazivu, tuku, lymfě. Překyselená krev se snaží uložit zplodiny do periferních oblastí (končetiny, ramena, zátylek a hlava, podél páteře až pod pokožku hlavy i do mozkových buněk). Neutralizací kyselin dochází k demineralizaci kostí, nehtů, zubů, vlasového podloží. Objevuje se pomerančová kůra, poruchy kloubů, obratlů, meziobratlových plotének i úbytek kostní hmoty, poškození nervových vláken a tak i ochrnutí. Aby tělo protlačilo ztuhlé červené krvinky tenkými kapilárami, objevuje se vyšší krevní tlak. Stoupá i hladina cholesterolu. Acidotická krev na sebe váže vápník, který získává i ze stěn cév a tělo jako náhradu používá cholesterol, proto stoupá jeho hladina v krvi. Zvápenatění je na počátku odvápněním cév, substitucí kalcia pomocí cholesterolu. Cholesterol se škodlivinami v krvi je ukládán na stěnách cév, aby byla zajištěna nepropustnost. To vede samozřejmě ke ztvrdnutí a křehkosti cév. Procesy jsou dobře viditelné například po chemoterapii, která zabíjením buněk zvyšuje kyselinu močovou a močovinu, krev a lymfa nestačí neutralizovat a nastává proces čerpání vápníku ze stěn cév a jeho náhrada stoupajícím cholesterolem.

 

Odčerpání vápníku pro neutralizaci kyselin vede také ke kazivosti zubů (sladké nápoje kombinované s kyselinou fosforečnou ...). Přeměnou sladkostí, bílé mouky a tuků vzniká kyselina octová, kterou je potřeba neutralizovat. Po zubech tělo sahá do kostí (osteoporóza).
Nadměrnou konzumací bílkovin stoupá v těle hladina kyseliny močové. Při ochlazení organismu (či jeho částí) dochází ve svalech a kloubech k vysrážení kyseliny močové a projeví se revmatické potíže a dna. (Navíc probíhají i autoimunitní procesy, rozvoj zánětů....).
Kyselá úložiště v tkáních se vyprazdňují hlavně v noci a ranní kyselá moč (5,5 v současnosti) odráží acidózu dnešní společnosti. Potraviny našich civilizovaných zemí bohužel neposkytují dostatečné množství energeticky bohatých minerálních látek. Hodnoty ph 8 moči se kromě kojenců vyskytují například u jogínů. Masožravá zvířata dávají při překyselení přednost místům s více minerály (kloubní pouzdra obratlovců, vnitřnosti..). Ve starém orientu existoval trest – stravování jen svalovinou (nejpozději za pár týdnů se dostavila smrt).

 

Obklopuje nás svět s kouřícími továrními komíny, výfuky, znečištěnými řekami, jezery, moři, vybuchujícími jadernými reaktory, ropnými skvrnami. A podobně vypadají i naše těla, která na konci naší pouti tady obsahují na 50% usazenin. Nádherný výtvor se mění v kontejner.... Starost o nás samotné by každého měla dovést i k péči o naše okolí a možná se i za pár generací bude dát na této planetě žít. Indiáni zvažovali svá rozhodnutí z pohledu na 7 generací dopředu!
Kyseliny, které neutralizujeme v organismu, aby se nepopálil:
kyselina močová (z masa, bílkovin, rozpadu buněk)
kyselina uhličitá (nedostatek pohybu a špatné dýchání)
kyselina mléčná (tělesná námaha)
kyselina uhličitá (voda s oxidem uhličitým a nedostatek pohybu)
kyselina tříslová (černý čaj, káva)
kyselina fosforečná (cola a jiné nápoje)
nikotin (kouření)
kyserlina sírová (zadržované plyny, vepřové maso, aditiva v potravinách, víno)
kyselina acetylsalicylová (léky)
kyselina octová (sladkosti, tuky)
kyselina vinná (víno)
kyselina šťavelová (rebarbora, špenát, kakao)
kyselina solná (stres, strach, hněv)
kyselina dusičná (nakládaná masa, sýry).
Kyselina sírová např. změkčuje meziobratlové ploténky, sloučenina kyseliny sírové a dusičné je dokonce schopná rozpustit i zlato. Neutralizací kyselin minerály vznikají sole – usazeniny.
Současný způsob života – hektická práce, káva, cola, cigarety, sladké k zakousnutí, málo pohybu na čerstvém vzduchu (kde také je?), nedostatek spánku, spousta negativních emocí a často málo lásky – je kyselou cestou. Obrátit procesy na zásaditou lze stravou bohatou na minerály, stopové prvky, vitální látky, detoxikací duše a těla pomocí homeopatie, bylin, zásaditých koupelí a nápojů, otužováním, kyslíkem, čistou vodou, kořením, pohybem na čerstvém vzduchu. Potrava by měla být „výživou“ a ne „otravou“ (stačí odstranit „p“), jak tomu zhusta bývá. A také další energie kol nás hrají roli (zátěž z elektrických napětí, televize, počítačů, telefonů, atomových elektráren aj.), tvoří změněné náboje v ovzduší, jež nás ovlivňují. Naše „energetické zdraví“ posiluje příliv energie
z vhodně nabitého okolí, naší vnitřní pohody, dobrých vztahů, našeho vlastního chování, přírody i umění. Jsme ve vztazích (ale ovšem různě otevřeni) k přírodě, lidem, kosmu, všem bytostem kolem nás.
Když se vrátíme k péči o tělo, tzv. kyselé prostředky s ph pod 6 se mohou hodit snad jen krátkodobě při rychlé vylučovací krizi, kdy se kůží vyloučí hodně kyselin a může docházet k prudším reakcím pokožky na detoxikaci s výraznějšími projevy vyrážek apod. Jinak se máme ošetřovat zásaditou péčí, stejně jako se je lépe vyhnout pastám s fluoridem a příchutěmi. Od 30.let minulého století je prokázáno, že fluorid sodný poškozuje konkrétní oblast našeho mozku, kde je usazena naše vůle prosadit se. Fluorizací zub spíše tvrdne a křehne než by se stával odolnější. Také chlor mění vlastnosti vody a mimo jiné negativně ovlivňuje kostní hmotu. A můžeme pokračovat přes rtuť uvolňující amalgamové zubní plomby, k cigaretám, kávě a černému čaji, které nám ubírají kyslík. Látky podlamující imunitu jsou v mase, uzeninách aj. (azbest, umělá hnojiva....), v prostředí kol nás máme různé těžké kovy, olovo, palladium aj.
Nemoc představuje ztrátu rovnováhy (chemické, látek v těle, energetické, fyzikální, duševní, sexuální, společenské, duchovní...) a cestu k jejímu opětovnému dosažení. Procesy jako nádory, ekzémy, mrtvice, anginy jsou příznaky – symptomy nemocí! Proto léčení má zahrnovat řadu oblastí života.
způsob stravování
způsoby chování
orgánová poškození
psychické,energetické, materiální deficity
zátěže (stresy v různých oblastech)
duševní, citové, vztahové problémy atd.
V západní společnosti jsme drženi v pasti požitků (které nás pomalu tráví...), místo řešení stavu věcí se dělají jen reorganizace financování nemocí a zatímco je námi manipulováno, jsou manželství a rodina diskreditovány jako svěrací kazajka a systém manipulace (protože bohužel byla a jsou využívána jako mocenské a ekonomické možnosti ovládání a zisku). Ztrácíme pocity malého každodenního štěstí i velké štěstí povznášejících společenských událostí a uvědomění si sama sebe.
Užívat si by mělo znamenat radovat se ze zdravého, krásného těla, vysoké inteligence a vysoké zodpovědnosti vůči přírodě a člověku. Mládí těla si můžeme zachovávat udržováním zásaditého prostředí, zachováním minerálů, ochranou žláz místo jejich vyčerpání. Mládí ducha podporuje zachování očekávání, naděje, tvořivosti. Bohužel žijeme ve společnosti založené převážně na materiálních potřebách (i když se to stále rychleji naštěstí mění). A svou úlohu zde splníme pokud jsme splnili naše konzumní povinnosti vůči potravinářskému, farmaceutickému, zbrojařskému aj. průmyslu.
Do 14.roku je v nás zaplněna odpady tuková tkáň a občasné horečky jsou snahou tyto odstranit.Objevují se i poruchy chování u dětí... Podobně návaly horka a pocení v klimaktériu jsou pokusy škodliviny odstraňovat. Po tukové přichází na řadu tkáň pojivová. A objevují se studené nohy, povlečený jazyk, zanícené mandle, bolesti hlavy, migrény, vypadávání vlasů. Dále jsou tu páchnoucí pot, zubní plak, potící se nohy. Minerály se po pojivové tkáni berou ze svalů a chrupavek a přicházejí bolesti. A příznaky jako revma, křečové žíly, celulitida, arterioskleróza, artróza, hemoroidy, hormonální poruchy, ledvinové, žlučové kameny. Ukládání usazenin je podpořeno nedostatečným přívodem tekutin (vody), roli hraje teplota a vzdálenost od srdce. A jako náš duševní stav metabolické procesy ovlivňuje, působí usazeniny na psychiku.

 

Mužský organismus využívá k neutralizaci více pocení, ale také metabolismus vlasové pokožky, u žen dochází k tzv.premenstruačnímu syndromu, když se kyseliny nařeďují zadržovanou vodou a
úleva nastává menstruací, kdy dojde k vyloučení škodlivin. „Mužské chování“ (nedostatek spánku, přecházení bolestí, mnoho alkoholu, kouření a nedostatek péče o tělo...) je příčinou mnoha onemocnění.

 

Procesy během chemoterapie: po otravě buněk cytostatiky dochází k vypadávání vlasů. Pak následuje odumírání nádorových i zdravých buněk. Vzniklou kyselinu močovou a močovinu je potřeba neutralizovat a opět jsou ztráceny vlasy. Dále jsou minerální látky odebírány z cév a stoupá proto cholesterol. Léčený by měl být proto ve stravě i doplňcích saturován energeticky bohatými minerálními látkami. F.Nietzsche kdysi řekl, že o osudu Evropy se rozhoduje v kuchyni. A my jsme navíc zahlcováni dalšími jedy – insekticidy, pesticidy, herbicidy, hormony, konzervanty, barvivy, umělými aromaty, chlorem, fluorem, řadou léků a interakcemi toho všeho.

 

Žena v klimaktériu: zastaví-li se vylučování látek dělohou, musí organismus více využívat jiné způsoby zacházení s řadou látek i obnovy krvinek a ozdravování těla. Pokud se podají umělé hormony, je tělu signalizováno, že vylučování přes dělohu dále probíhá a důsledkem je mnohdy rakovina ženských pohlavních orgánů. Prevencí osteoporózy jsou více než hormony očisty těla a dodávání D vitamínu a vůbec výživné stravy. Ostatně delší přirozené fungování hormonů je umožněno i udržením zdravých vaječníků, nepoleptaných a nezanesených jedy, rovněž tak i řídících žláz jako je podvěsek mozkový a dalších řídících center v mozku.

 

U mužů i žen dochází stárnutím k projevu řady fyzických i psychických potíží (infarkty, poruchy plotének, osteoporóza, revma, ztráta intelektuální, emocionální a sexuální síly...), které mohou být účinně ovlivněny zdravou stravou, pitným režimem, přiměřenou fyzickou aktivitou, zásaditou péčí o tělo a duševní hygienou.
Také v těhotenství se přítomnost jedů v těle projevuje řadou příznaků – ztráta vlasů, zubů, křečové žíly, strie, cukrovka, hemeroidy, celulitida, akné, kyselá plodová voda, bolesti hlavy. A na svět stále více přicházejí novorozenci s defekty (ekzémy, alergie, rakovina, plísně...). Před otěhotněním i po porodu je tedy ideální zásaditá péče o tělo s ph 8,5 (celkové koupele, koupele nohou, zábaly jater, břicha, péče o genitálie) a dostatek energeticky bohatých minerálních látek, stopových prvků, vitaminů, aminokyselin. Je potvrzeno, že řada dětských poruch (i dyslexie) je spojena se zvýšeným výskytem plísní v organismu (vylučují různé jedy – acetaldehydy, aflatoxiny).

 

Antikoncepce u žen navozuje jakési falešné těhotenství, které brání přirozenému vylučování nahromaděných kyselin, jedů, proto se toto musí dít jinde a časem se na těle příznaky někde projeví. Navíc dochází k mylné komunikaci ve vyšších řídících hlavových centrech, která ovlivňují psychiku a uvědomování si vlastních instinktů a emocí. A to přináší zase zmatky ve vztazích. Dalším důsledkem je, že po vysazení antikoncepce dojde k vylučová ní škodlivin do dělohy a pokud žena otěhotnění, jde zase hodně jedů do dítěte!

 

U mužů padání vlasů, u žen celulitida jsou často následky nezdravého a kyselého způsobu života.
U žen celulitida vzniká nadměrným množstvím kyselin, toxinů, které látková výměna nedokáže mezi dvěma menstruacemi uložit v krvi, lymfě, buněčné tekutině nebo placentě a ty se neutralizací přeměňují na škodliviny, které se usazují. Proces je podpořen nedostatečnou látkovou výměnou v játrech, ledvinách... a mykózami tlustého střeva. Mohlo by se pokračovat výčtem různých příznaků, které jsou spojeny s úbytkem minerálních látek, vylučováním škodlivin a jejich ukládáním v možných depozitech, zajedováním a poleptáním orgánů.
Účinná detoxikace a regenerace pro léčbu i omlazení obsahuje:
vnitřní prostředky: homeopatie, bylinné čaje a přípravky, minerální látky, stopové prvky, koření, pití vody, zeleninové šťávy (i z kopřiv, pampelišek, artyčoků...)
vnější prostředky: zásadité koupele,(celkové, rukou, nohou), obklady (jater, ledvin, košile, rukavice, punčochy), omývání, klystýr, colonhydroterapie.
péči o duši a psychiku, pohyb na čerstvém vzduchu, kyslík, saunování
Tedy – čaje obvykle 1-2 litry, vody kolem 1,5 litru, celková koupel se doporučuje 1-2 hodiny, ale i 4h (několik lžíc soli), teplota vody do 38°C, ostatní koupele tak 1 hodiny (nohou i déle), je možné sypat sůl na žínku a otírat se při sprchování, na obklady se dá rovná kávová lžička do půl litru vody, výplachy nosu a úst na špičku nože do sklenice vody, do dětské vaničky (20l) vrchovatou kávovou lžičku soli. Na klystýr se doporučuje použít 3g jedlé sody (natrium bicarbonicum) a nechat působit déle...
Existují speciální zásadité přípravky doplněné o další látky (polodrahokamy, minerály, rašelinu aj. - MeineBase sůl z Německa, u nás i Rochova sůl, Balneol od Energy aj.), ale samozřejmě lze využívat obyčejnou jedlou sodu (natriumbikarbonát). Také směs:
Natrium phosphoricum 10,0
Kalium bicarbonicum 10,0
Calcium carbonicum 100,0
Natrium bicarbonicum 80,0
Magnesium carbonicum 50,0
Od různých firem i na našem trhu je řada přípravků k detoxikaci i remineralizaci: bylinné čaje speciálně namíchané, hotové přípravky s výtažky bylin a dalších látek, řasy (chlorella, spirulina), minerály, klíčky, zelený ječmen, výhonky alfaalfy – vojtěšky, přeslička, březové výtažky, aloe vera atd.